Thanh toán và giao nhận

 Chính sách thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau khi mua sắm tại NIGO

1. Thanh toán trực tiếp COD (áp dụng với mua hàng online)

COD (dịch vụ giao hàng nhận tiền):  Nhân viên vận chuyển thu tiền mặt khi giao hàng cho khách.

 2. Chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản NIGO:

Thông tin chuyển khoản: 1

- Ngân hàng Vietcombank - Chi Nhánh HCM

- Tên tài khoản: Nguyễn Đức Thiện

- Số tài khoản: 0421000445525

Thông tin chuyển khoản :2 

- Ngân hàng Techcombank - chi nhánh HCM

- Tên Tài khoản: Nguyễn Đức Thiện

- Số tài khoản: 19034684509015

3. Thanh toán bằng tiền mặt (áp dụng khi mua trực tiếp tại cửa hàng)

4. Thanh toán bằng VNPAY (áp dụng khi mua trực tiếp tại cửa hàng)

5. Thanh toán bằng cà thẻ máy POS (áp dụng khi mua trực tiếp tại cửa hàng)